top-olo navigation menu


ita | slo | eng
Stazione di Topolò _ Postaja Topolove
11. – 20. julija 2014

četrtek 10. julija
Odprti vrtovi. Odprtje delavnic
do nedelje 13. Talni boben
zvočna delavnica Enrica Malatesta
do nedelje 13. Lagerska glasba
delavnica koncentracijske glasbe
vodi Davide Casali
petek 11. julija
okrog šestih zvečer ugledne besede za XXI izdajo
sledi Otvoritev Majhne Svobodne Knjižnice
izvedel jo je Diego Lorenzo Zanitti
ne slučajno z
Romanom Vecchiet
Evropske proge – potovanja z vlakom med knjižnicami in železniškimi postajami
s temo, v kinu Cre(azione) - Ustvarjanje
audio-video performance
Parida Di Stefano, Elvisa Šahbaz, Davorina Marc
v sodelovanju s Kinom Otok Izola Cinema
sledi, v kinu Šuolni iz Trsta | Shoes from Trieste
kratkometraža Gregorja Božič
posneta v Benečiji
od petka do nedelje 13., na pokritem Idiot
video Nika Novak
od petka do nedelje 13. Topolovski arhiv prostora
vizuelni in glasbeni arhiv iz Topolovega
ustvarili so ga mladi Postaje
www.archiviodellospazio.it
od petka 11. do nedelje 13.
pri Norveški Ambasadi
deset let Vrnitve (2004-2014)
112 minutnih video za povratek v Topolovo
od petka do nedelje 20. ToBe Continued 2014
zvoki iz Topolovega okrog sveta in povratek
registracija 24. marca 2014
pod vodstvom Globalne Delavnice za Zdravje
sobota 12. julija  
okrog pete zvečer _ Dotik Sadje sonca
antično in domače sadje
knjigo bo predstavil pisatelj in režiser Gregor Božič
ob sončnem zatonu, v cerkvi Lacrimae
koncert angleške glasbe 17. stoletja
Stefania Masutti-sopran, Kiriko Mori-sopran
Antonella Sabetta-mezzosopran, Rika Murata-viola da gamba in lira da gamba
Massimo Trivelloni- renesančna lutnja
s temo, v kinu Ritem vode
projekt Claudia Montanari
za belo ropotanje, pihala in video
z Antoniom Della Marina in Claudiom Montanari
sledi Karpopotnik
film Matjaža Ivanišin
nedelja 13. julija  
popoldne, v stari šoli Duševni viharji
Giancarla Gasser
za tibetanske zvonove, boben in branje
okrog šestih zvečer _ Dotik Zvonovi: zanikano glasbeno pisanje
z muzikologi Claudiom Montanari in Giancarlom Gasser
sledi Koderjana VII _ knjigo so napisali v Topolovem
Čečica, motnjena od ljubezni
Barbare Korun
v sodelovanju z K.D.Ivan Trinko
s temo v Juljovi Glasba v lagerjih
izidi delavnice koncentracijske glasbe
v sodelovanju s festivalom "Viktor Ullmann"
ponoči Solo za boben
koncert Enrica Malatesta
torek 15. julija  
s sončnim zatonom _ Glasovi iz Čakalnice srečanje s pesnico Chiaro Catapano
s temo, v kinu Afghanistan 1969
film je posnel Home Movies
glasba v živo Renata Rinaldi
pod vodstvom Inštituta za Topologijo iz Topolovega
sreda 16. julija
dan pod vodstvom Globalne delavnice za Zdravje
popoldne Figurestreet...
za tiste, ki niso mislili, da bi lahko kdaj kaj zaigrali
z Gabriello Ferrari
s sončnim zatonom Pripovedna medicina
srečanje z Nicoletto Suter in Anna Vallerugo
s temo, v kinu The special need
film Carla Zoratti
srečanje s protagonisti Eneo Gabino in Alexom Nazzi
od jutra do sobote 19. 50 let In C (1964-2014)
odprta delavnica Topolovske Minimalne Orkestre
vodi Antonio Della Marina
četrtek 17. julija  
okrog petih zvečer _ Dotik pogovor o improvizirani glasbi
s Tiziano Bertoncini
sledi _ Glasovi iz Čakalnice v sklopu mednarodnega festivala poezije "Vode iz vode"
srečanje z Rokom Alboje, Claudiom Grisancich,
Azzurro D'Agostino, Robertom Cescon
glasbeni nastopi Improvizacijski Kolektiv Topolove
in
predstavitev revije Almanacco del Ramo d'Oro (Almanah Zlate Veje)
z Gabriello Musetti
s temo_Žive veje. Topolovo Dordolla New Wild
projekt Christopherja Thomson
Renato’s plan
video Anje Medved
ponoči Postaja Crossing
Michele Spanghero-kontrabas, Tiziana Bertoncini-vijolina
od četrtka do nedelje 20 ob stoletnici objave
Orfejski spevi, Dina Campana
inštalacija Patrizia Esposito
glas Claudia Morganti
petek 18. julija  
okrog šestih zvečer _ Dotik pogovor s sound-umetnikom Martinom Janíček
sledi Architecture naturalle
podobe in skriti zvoki vasi Topolovo
Jeza riley French in Pheobe riley Law
s temo, koncert na velikem trgu Les Tambours de Topolò
predstavijo prvi EP: LTdT
s temo, v kinu TIR
film Alberta Fasulo
srečanje z režiserjem in protagonistom Brankom Završan
z globoko temo Sanjski Cabaret
Tiziane Bertoncini
z Matilde Mainati, Francesco Zanchi in Tiziano Bertoncini
od danes do nedelje 2 5 short films from Topolò
simple moments captured by Jez riley French
in
Pesem nekega časa
mladi balkanski avtorji
kratkometraže Ivana Salatić in Stefana Ivančić
v sodelovanju s Kinom Otok - Izola Cinema
sobota 19. julija  
ob 9. zjutraj Po korakih Carla Emilia Gadda
sprehod s prof. Paolo Italia in Arnaldom Liberati
pod vodstvom Pro Loco Nediške Doline
okrog petih zvečer S.L.S.S. Sound Local Specific Space
inštalacija Martina Janíček
za samozgrajene inštrumente in zvoke okolja
sledi _ Glasovi iz Cakalnice Balkan Circus
srečanje z Angelom Floramo
s temo, v kinu An Anarchist Life
dokumentarij Ivana Bormann in Fabia Toich
sledi I ponti di Sarajevo
(2014; 114')
nedelja 20. julija  
okrog desetih zjutraj Kamani Guorjo/Branje kamnov
sprehod in pripoved po antičnih terasah
popoldne Na robu
opazovanje in poslušanje prostora
projekt vodijo mladi Postaje
sledi Imenovali so ga Tabogan
Ustna zgodba tovarne Italcementi iz Čedada
zgodovinska raziskava Tommasa Chiarandini
s sončnim zatonom Lep pozdrav InC (1964 - 2014)
InC, Terryja Riley
izidi delavnice Topolovske Minimalne Orkestre
s temo Pripovedi o mafiji
civilno gledališče
s Pifom, Liriom Abbate
   


Stazione di Topolò_Postaja Topolove
XXI izdaja

s pokroviteljstvom
Občine Grmek

s prispevkom
Dežele Furlanije Julijske Krajine – Odbor za kulturo
Gorska skupnost Ter, Nediza, Brda

s podporo
Lilly MDR-TB Partnership
Otsuka
Pro Loco Nediške Doline - Valli del Natisone

v sodelovanju s
Tucker film
C.E.C. Videm
Kino Otok Izola Cinema
Arnaldo Liberati
K.D. Ivan Trinko

sodelovanje pri Delavnicah
in vstop k dejavnostim sta brezplačna

organizacija Združenje Topolò-Topoluove
umenostno koordiniranje Donatella Ruttar, Moreno Miorelli
Glasovi iz Čakalnice pod vodstvom Micheleta Obit

tehnicni vodja
Valerio Bergnach

stiki
0432 731818; 335 5643017; 335 1858413
morenomior@gmail.com; donatellaruttar@libero.it

XXI izdaja .pdf

Karpopotnik

film Matjaža Ivanišin

Okoli leta 1970 je mladi filmar Karpo Godina s kamero potoval po Vojvodini in posnel nenavaden 'film ceste' z naslovom Imam jednu kuću, ki je danes ohranjen samo fragmentarno. Štirideset let kasneje se po istih poteh poda neka druga kamera, ki sestavlja in si predstavlja potovanje mladega Karpo Godina

Glasba v lagerjih

delavnica koncentracijske glasbe
vodi jo Davide Casali
v sodelovanju s Festivalom "Viktor Ullmann"

Festival Viktor Ullman ima namen, da bi se ponovno spoznalo skladatelje in avtorje tiste glasbe, ki so jo v preteklosti imenovali "degenerirana". Poklonjen je velikemu èeškemu skladatelju Viktorju Ullmann, ki predstavlja najpomembnejšo predstavo tega, kar je bila koncentracijska glasba. Ullmann je komponiral v taborišèu Terezin, recenziral je koncerte in doživljal kulturno življenje z velikim trudom in predanostjo.
Festival s svojo toèko v Topolovem (ne bi mogla biti odsotna zaradi prisotnosti v preteklosti aktivne judovske skupnosti), izbere namesto "obièajnega " koncerta realizacijo delavnice, ki bo namenjena vsej krajevni mladini, ki bo tako lahko razumela in predstavila publiki dela, ki so jih napisali skladatelji, ki so šli mimo lagerjev in so jih tam ubili ali pa skladateljev, ki so se morali izseliti zaradi njihove verske pripadnosti. Ta bo naèin, da se preda novim generacijam grozote, ene izmed najhujših patologij 20. stoletja, ampak tudi vrednost glasbe, umetnosti, Lepote, vrednot, ki dosežejo premoè tudi v stanju najhujših grozot.

Vodja festivala in delavnice je Davide Casali, glasbenik, etnomusikolog in trzaski skladatelj, ki je ze leta aktiven pri predstavitvi redkih partitur in pri ucenju judovske kulture.

Pripovedna medicina

Nicoletta Suter in Anna Vallerugo

V vsakodnevnem življenju uporabljamo našo pripovedno zmožnost zato, da se pripovedujemo drugim, da povemo nekaj o nas, o naši preteklosti, ampak tudi o prièakovanjih za bodoènost. Prav na tak naèin pripoveduje bolnik zdravniku lastno "zgodbo o bolezni", in ta je najbolj pravi in popoln opis njegovega slabega poèutja. Danes, v èasu, ko je medicina dosegla izredne cilje v tehnološkem razvoju in je pojem medicine, ki sloni na evidenci, že domaè, se je zaèutilo potrebo, da se ponovno pridobi odnos med zdravnikom-bolnikom, kjer je pripoved o bolnikovi patologiji zdravniku mišljena na istem nivoju kot znaki in klinièni simptomi same bolezni. Ta Pripovedna Medicina (NBM, Narrative Based Medicine) se naslanja na izkušnje bolnika, ampak tudi zdravnika in njunega odnosa.

Nicoletta Suter je odgovorna za Center za usposobljevalne dejavnosti Centra za Onkološko orientacijo v Avianu, kjer se ukvarja s projeciranjem in organiziranjem usposobljevalnih dogodkov za majhne skupine in pa za velike z izkušnjo na podroèju bivalnega usposobljanja kot traininga on the job vseh strokovnih kvalifikacij. Pri CRO v Avianu spodbuja tudi uvajanje Pripovedne Medicine na trajni usposobljevalni poti za izboljšanje zmožnosti poslušanja drugega in samega sebe

Martin Janíček

S.L.S.S. (Specific Local Sound Sources)

"Hotel bi vzeti v roke svoje nove sodobne inštrumente in razviti neko delo za Topolovo. Delal bom v vasi, posnel zvoke, iskal zvoène izvire na mestu, krajevne materjale in akustiène posebnosti med hišami. Rezultat bi lahko postala inštalacija z uporabo lastnih inštrumentov, ampak z novimi materjali in v novem kontekstu."

Martin Janíček, sound-artist, kipar, glasbenik in soun-designer deluje na podroèju raziskovanja akustiènih kvalitet raznih materjalov in je ustanovitelj edinstvenih inštrumentov. Sodeloval je s Phillom Niblock, Majo Ratkjie, Ifom Bwana, Radum Malfatti, Michaelom Northam, Michaelom Delia in s skupino Mamapapa. Rojen je leta 1961, živi v Pragi.

Udine Jazz Collective

Remembering Topolò
Notes from a poem

Kaj se zgodi, ko skupina, ki jo sestavljajo mladi glasbeniki in njihovi najljubš pesniki, se spomni na kraj, kjer se ni nikoli bila? Verzi postanejo osnova, na kateri ritem, melodija in delo improvizacije se zlagajo in se nato odpirajo iz vaških oken in zazvenijo med hišami, v besedah vašèanov in priložnostnih obiskovalcev, nezavedna pokrajina neponovljive skladbe.

UDINE JAZZ COLLECTIVE je ensemble, ki je nastal med teèaji Skupinske Glasbe, ki jih je vodil Glauco Venier pri konservatoriju "J. Tomadini" v Vidmu. Zamisel je nastala, da bi se nudila uèencem jazza možnost, da bi preizkusili in poglobili izkušnjo sodobnega ensemble. V letih se študentje približujejo inštrumentom in pustijo prostor novim prišlekom; UJC je elastièna skupina v stalnem razvoju, obèasno jo obogatijo èastni gostje.

Otvoritev Majhne Svobodne Knjižnice

Majhne svobodne knjižnice se rodijo leta 2010 v Winsconsinu in se nato razširijo v Združenih državah in poèasi še v Evropi; v naši deželi jih lahko najdemo v Buji in Budoi.
V hišici, ki si jo je zamislil Diego Lorenzo Zoritti, se najdejo knjige, ki so na razpolago vsem: kdor koli lahko vzame eno in pusti drugo ostalim na razpolago. Na tak naèin Majhna knjižnica, ki smo jo na zaèetku sami naèrtovali, bo postala avtonomna, imela bo samosvoje znaèilnosti, ki jih bodo vsakiè nudile razliène osebe. Majhne svobodne knjižnice so se rodile z namenom, da bi se razširilo branje in širjenje knjig.
http://www.littlefreelibrary.org/

Duševni viharji

Giancarla Gasserja

Sreèanje s tibetanskimi zvonovi in teksti Oèetov pušèave za tibetanske zvonove, boben in bralce
Nadaljuje se raziskovanje v svetu zvonov, ki se je zaèelo prejšnje leto s prof. Claudiom Montanari. "S poslušanjem harmonije tibetanskih zvonov – nam pove Giancarlo Gasser - bomo prinesli malo tišine v naše misli, veèkrat v zadregi zaradi ropota preveè stvari, vsekakor seznanjeni, da so tudi v naših obièajih in kulturi imeli zvonovi vedno vlogo sporoèanja in klica svetega." Gasserjev poseg bodo dopolnila branja iz "Besed Oèetov pušèave".

Giancarlo Gasser, diplomiran na Konservatoriju "G.Tartini" v Trstu, je delal kot orkesterski profesor pri Gledališèu Verdi v Trstu. Nato, odkar je dosegel habilitacijo za pouèevanje, se je trajno posvetil glasbeni vzgoji, musikoterapiji, gregorjanskemu petju in glasbeni raziskavi.